Riešenie


Chceme inšpirovať a motivovať generáciu Z, aby šla za svojim snom, osobne sa rozvíjala. V šiestich video lekciách sme priniesli príklady spokojných podnikavých žien a predstavili tiež aké pracovné formy dnešná doba mladým ľuďom prináša. Predstavili sme zároveň príbehy úspešných osobností zo sveta influencerov a mladé podnikateľky zo Slovenska, aj z Českej republiky.


Oriflame Akadémiu sme navrhli a rozpracovali - vytipovali témy, vytipovali a zabezpečili osobnosti, pripravili dramaturgiu a scenáre k jednotlivým video lekciám, zabezpečili a nabriefovali moderátorky, účinkujúce a nakoniec všetko podporili prostredníctvom PR a sociálnych sieti.

Výsledky


Kampaň bude pokračovať aj v roku 2022. Od 7.10.2021 – do 31.1.2022 sme dosiahli 19 PR výstupov v slovenských lifestylových médiách, reach cez 1 750 000, AVE 20 536 Eur, 6 videí (CZ, SK) doteraz dosiahli reach 1 206 000 a 3 000 000 impresií.

Späť na výpis prípadoviek